>> นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาระดับ ปวช. และ ปวส.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

Ratings
(0)

Related Articles