>> นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมงานวันครูและรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อาชีวศึกษากาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

Ratings
(0)

Related Articles