นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

Ratings
(0)

Related Articles