นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนกเรียน นักศึกษา นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมื

Ratings
(0)

Related Articles