ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Related Articles